Mededeling i.v.m. het Coronavirus

In verband met de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus heeft PV De Verééniging de volgende maatregelen genomen.

In de periode tot de zomervakantie worden geen nieuwe activiteiten georganiseerd. Alle al geplande activiteiten in deze periode komen te vervallen of worden verplaatst naar een latere datum.  

Dit jaar hebben we ook geen vouchers voor Film by the Sea i.v.m. Corona maatregelen.

Aangemelde deelnemers ontvangen bericht hierover met informatie over al betaalde kosten en/of ontvangen tickets. Voor overige activiteiten die dit jaar gepland staan geldt dat deze nu nog onder voorbehoud zijn.  We zullen hierbij de landelijke richtlijnen volgen en we zullen u via onze website www.pvadrz.nl op de hoogte houden

Ledenvergadering 19 maart – geannuleerd

Op geleide van de door het Adrz gehanteerde richtlijn m.b.t. het Coronavirus, is besloten om de geplande ledenvergadering van 19 maart te annuleren c.q. te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Leden die zich hadden aangemeld voor deze vergadering zijn per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Zodra mogelijk zal een nieuwe datum bekend gemaakt worden.

Inschrijftermijn gesloten.

Klik hier voor de stukken voor de ledenvergadering, te weten de agenda, het financieel jaaroverzicht en het jaarverslag 2019.