Contact-Bestuur

Voorzitter:  Karola Pihl Pensioen

Penningmeester: Gerda van Ombergen Pensioen

Website: Lenie van Kleven werkzaam bij   Salaris administratie

Secretaris : Elly Brasser werkzaam  poli Longziekten

Notulist: Karin Franssens werkzaam verpleegafd. VMCK

Lid: Aria Thorn werkzaam receptie

Lid: Cora Scholte werkzaam als voedingsassistente.

Contact Emailadres: pvadrz@gmail.com

Graag gewone vragen niet als veilig verzenden: is lastig om die te openen.