Spelregels

Als je wilt deel nemen aan een evenement moet je dit doen via het digitale inschrijfformulier op de website en na inschrijving het bedrag z.s.m overmaken op de rekening van de PV.

Het is verplicht om alle velden in te vullen anders wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Voor dure evenementen moet men minimaal 3 maanden lid zijn om in te kunnen schrijven.

Als er teveel deelnemers zijn voor een evenement zal er worden geloot. Hierbij kijken we terug per soort evenement ( concert,reis,workshop enz. ) of je het jaar ervoor uitgeloot bent. Als dat zo is hoef je niet mee te loten.

Voor de loting vragen we een vrijwilliger die zich heeft ingeschreven voor het evenement om samen met het organiserende bestuurslid de loting te verrichten.

Wanneer men de deelname aan een activiteit wil annuleren moet dit eerst overlegd worden met het bestuur. Als er sprake is van een reservelijst zullen deze deelnemers als eerste benaderd worden. Als er geen reservelijst is mag de deelnemer zelf een suggestie doen. Het is aan het organiserende bestuurslid of deze hier mee instemt. Alleen bij overlijden in de 1 e en 2 e graad zal het deelname bedrag worden teruggestort, dit geldt voor zowel het lid als introducé.

Het is niet toegestaan om een collega in te schrijven als introducé.

Omdat we de communicatie over de evenementen zoveel mogelijk per mail doen is het belangrijk om bij inschrijving een correct E mail adres op te geven waar je regelmatig op kijkt.

De deelname aan onze evenementen zijn op eigen risico.