Ledenvergadering 19 maart – geannuleerd

Op geleide van de door het Adrz gehanteerde richtlijn m.b.t. het Coronavirus, is besloten om de geplande ledenvergadering van 19 maart te annuleren c.q. te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Leden die zich hadden aangemeld voor deze vergadering zijn per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Zodra mogelijk zal een nieuwe datum bekend gemaakt worden.

Inschrijftermijn gesloten.

Klik hier voor de stukken voor de ledenvergadering, te weten de agenda, het financieel jaaroverzicht en het jaarverslag 2019.